آڊيو تقريرون
     
   
   


اهم خبرين

حق دلبر سائين
دعوت محبت
هر اسلامي مهينے کی 23 کي شام 24 کي رات دربار فضل آباد شريف ماتلي ميں
هر اسلامي مهينے کی 11 کي شام 12 کي رات دربارکرم پورشريف  دادو ميں
هر اسلامي مهينے کادوسرا اتوارصبح 11 بجے سے درباردلبر آباد شريف مورو  ميں
هر اسلامي مهينے کاتيسرا   اتوارصبح 11 بجے سے دربارصالح آباد شريف کراچي
ميں

Copyright Notice All contents © 2009 Peer Dilber Sain.com. Site Designed By - Bo-Ali Printers Darbar Fazulabad Sharif, Matli